C C C C A+ A A- X

Актуална информация за работата на съда в условията на извънредно положение

Заповед № 151 от 15.07.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г., с което са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и създаване организация на работа с цел да се избегне струпването на много хора и нормалното функциониране на службите на съда.

 

Заповед № 129 от 22.05.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 16/19.05.2020 г. за изменение на приетите Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

 

Заповед №127 от 14.05.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 15/12.05.2020 г., с което са приети Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия и създаване организация на работа с цел да се избегне струпването на много хора и нормалното функциониране на службите на съда

 

Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

 

Списъци на пренасточените дела в Окръжен съд - Ловеч

Списък на гражданските и търговските дела

Списък на наказателните дела

 

Заповед № 124 от 29.04.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение по т.1.2 и т.1.3 от протокол № 14 от заседание на Съдийската колегия на ВСС проведено на 28.04.2020 г.

 

Заповед № 119 от 09.04.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. /ДВ. бр.34 от 09.04.2020 г./ и протокол № 12 от заседание на Съдийската колегия на ВСС 07.04.2020 г.

 

Заповед № 117 от 27.03.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с протокол от извънредно заседание на Съдийската колегия на Висш съдебен съвет, проведено на 26.03.2020г. по повод приемането и влизането в сила на Законът за мерките и действията по време на извънредното положение /ЗМДВИП/, приет с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.

 

Заповед № 116 от 16.03.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с протокол на СК на ВСС от извънредно заседание, проведено на 15.03.2020г. по повод решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавируса

 

Заповед № 115 от 13.03.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение и във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавируса

 

Заповед № 113 от 10.03.2020г. на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, относно мерките за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавирус в сградата на Съдебна палата - Ловеч

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация