C C C C A+ A A- X

История

История на Окръжен съд - Ловеч

Непосредствено след Освобождението в гр.Ловеч е учреден съдебен съвет, който се ръководи от временни инструкции. През 1880г. със Закона за устройство на съдилищата в България съвета е преименуван в Окръжен съд – гр.Ловеч

В окръжният съд са разглеждани и обжалвани решения на мировите /околийски/ съдилища. До тях се отнасят и по-големи наказателни и граждански дела.

Председатели на съда през годините са били Н.Лафчиев, К.Панайотов, Ив.Икономов, Х.Ангелов, Ц.Кавалов, Н.Стойнов, Ив.П.Димитров, Д.Митев и други.

 

 

 

С Указ № 174 от 6.11.1934 г., обн. в притурка към "Държавен вестник", бр. 182 от 12.11.1934 г. е обнародван новия Закон за устройство на съдилищата, който отменя стария от 1926г. като с това окръжните съдилища се преобразуват в областни. Окръжен съд – гр.Ловеч е преобразуван в Областен съд – гр.Ловеч.

Областният съд съществува до 1949 г., когато с промяна в Закона за устройство на народните съдилища (ДВ бр.70 от 26.ІІІ.1948 г.) се закрива и отново се трансформира в Окръжен. Разглеждат се с по-тежки наказателни дела като убийства, крупни присвоявания, смъртни злополуки и пр. Те са първоинстанционни. На втора инстанция разглежда обжалваните дела от районните съдилища.

Околийските съдилища през 1952 г. се преименуват в Народни, а през 1971 г. – в Районни.

В периода 1959-1964 г. в административните окръжни центрове, следователно и в Ловеч, наред с Окръжния действа Градски съд, след което те се сливат.

От 1948 г. Прокуратурата се отделя от съдебната система като самостоятелен институт - орган на Народното събрание.

С новата Конституция от 1991 г. се регламентира триинстанционно съдопроизводство. Днес съдебният окръг на Ловешки окръжен съд включва районните съдилища в гр.Ловеч, гр.Луковит, гр.Тетевен и гр.Троян.

На 01.03.2007 г. в гр.Ловеч започна правораздавателната си дейност Административен съд – гр.Ловеч.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация