C C C C A+ A A- X

Проекти

Понастоящем Окръжен съд – Ловеч работи по Пилотната образователна програма „Съдебната власт-информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”


КОНЦЕПЦИЯ

на пилотна образователна програма сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в Република България

Основни цели на пилотната образователна програма:

 • Обогатяване познанията на учениците
 • Формиране на правна грамотност и култура
 • Запознаване със съдебната власт в Република България - статут, структура и функции
 • Постигане на разбираемо и отворено към обществото правосъдие
 • Повишаване на доверието в съдебната власт
 • Повишаване степента на спазване на законите

Обхват на пилотната образователна програма:

Пилотната образователна програма сред ученици с цел повишаване на тяхната информираност за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България ще се проведе в 27-те града, в които има окръжни съдилища и прокуратури. Съвместно с Министерството на образованието и науката и Регионалните инспекторати по образованието ще бъде определено по едно училище във всеки един от градовете, в което ще се реализира Програмата.

Срок на провеждане:

Пилотната образователна програма за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България ще се проведе през учебната 2014/2015 г. - от месец октомври до месец май включително в 10 клас, в рамките на учебната програма по „Етика и право". За целта ще бъдат предвидени теми за лекции и други мероприятия, които ще се провеждат веднъж месечно в рамките на този срок.

Целева група:

Ученици от 10-ти клас. Конкретният випуск е определен съвместно с Министерство на образованието и науката.

Лектори и наставници на пилотната образователна програма - определени на доброволен принцип:

 • Съдии, прокурори и следователи от органите на съдебната власт в 27-те окръжни града.
 • Експертите по връзки с обществеността от органите на съдебната власт

Партньорски институции:

 • Министерството на образованието и науката (МОН)
 • Регионалните инспекторати по образованието
 • Централни и регионални медии

Описание на пилотната програма:

Пилотната образователна програма за структурата, функциите и значението на съдебната власт в България ще се осъществи под формата на лекционен курс в 10 клас в часа по „Етика и право" и посещения в окръжните съдилища/прокуратури, последвани от разяснения и дискусии, провеждане на симулативни процеси и викторини.

За целта ще бъдат определени наставници -магистрати/служители, представители на органите на съдебната власт от съответния окръжен град. Наставниците ще осигуряват разпределянето на темите между заявилите желание лектори, ще осъществяват координация между избраното училище и лекторите, ще организират посещенията на съдебните процеси, ще съдействат при разработките на симулативните процеси и викторините. Те ще са лицата за връзка с ВСС с готовност да докладват за хода на изпълнение на пилотната програма на всеки един етап. В края на програмата наставниците ще изготвят и предоставят на ВСС аналитичен доклад за начина, по който тя е протекла със съответните препоръки и предложения как би могла да се развие в бъдеще.

Пилотната програма ще съдържа 7 лекции в 7 учебни часа - по една месечно в периода октомври - май и 1 учебен час за заключително обобщаване на наученото (под формата на симулативен процес, викторина или друго). Всяка една от темите ще се представя от определен лектор, изявил желание за това. Лекторите ще участват доброволно и безвъзмездно в програмата.

Отделно в извън учебно време ще бъдат организирани 2 или 3 посещения на съд /прокуратура, вкли на съдебен процес. Най-подходящо е това да е наказателно дело по интересни за учениците текстове от закона (напр. за разпространение на наркотици) в заключителен етап, за да може участниците в програмата да присъстват на пледоарии и на прочитане на присъда.

Примерни теми и мероприятия в рамките на пилотната образователна програма:

Темите, начинът на поднасянето им, примерите и изборът на подходящ за ученическо посещение процес трябва да бъдат съобразени с възрастта на учениците, които ще се включат в пилотната образователна програма. Предварителното ни предложение за примерни теми е:

1.    Разделение на властите според Конституцията на Република България. Функции на съдебната власт. Структура на съдебната система. Висш съдебен съвет.

2.    Основни клонове на правото.

3.    Представяне на професиите съдия, прокурор и следовател.

4.    Материален и процесуален закон. Особености на гражданския,наказателния и административния процес.

5.    Как може да защитим правата си. Достъп до правосъдие.

6.    Непълнолетните лица и правосъдието - жертви и извършители на престъпления.

7.    Достъп до информация за работата на съдебната власт - интернет страници, информация за съдебни актове, електронно правосъдие.

8.    Обобщаване на наученото в рамките на пилотната образователна програма и проверка на получените знания чрез организиране на викторина, симулативен процес и други.

Окончателният график на темите на лекциите и дискусиите ще бъде съгласуван с Министерството на образованието. Те ще бъдат еднакви за всички училища, в които ще се проведе пилотната образователна програма.

Очаквани резултати от провеждането на пилотната образователна програма сред учениците:

 • Повишаване правната култура на учениците
 • Създаване на устойчив нов, проактивен подход на представителите на съдебната власт за повишаване доверието на местната общественост
 • Подобряване на публичния образ на съдебната власт в България

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация