C C C C A+ A A- X

Заповед на И.Ф. Адм. ръководител - Председател на Окръжен съд - Ловеч, във връзка с решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение и във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавируса

Дата на публикуване 13 март 2020 Последна редакция 14 март 2020 Новини Отпечатай

ЗАПОВЕД

№ 115

гр. Ловеч, 13 март 2020 год.

На основание чл. 86, ал. 1      т.1, т.2, т.11 и ал.2 от Закона за съдебната власт, решение на Народното събрание от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение във връзка с предприемане мерки за предотвратяване и ограничаване разпространението на коронавируса

ЗАПОВЯДВАМ:

 1. Отменям т. 7 от заповед № 113/10.03.2020г. относно провеждане на насрочените съдебни заседния по утвърден график.
 2. За периода от 16.03.2020г. до 13.04.2020г. да не се разглеждатделата насрочени в открито съдебно заседание, с изключение на производствата посочени по чл. 329, ал.3 от Закона за съдебната власт, както следва:
 • наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение „Задържане под стража"и „Домашен арест";
 • въззивни дела за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
 • искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
 • дела по несъстоятелност;
 • дела по Закона за защита от домашното насилие;
 • дела за осиновяване на дете;
 • дела за мерки за неотклонение;
 • дела, по които закон предвижда разглеждането в срок,по кратък от един месец;
 • други дела по преценка на административния ръководител;
 1. Всички дела, насрочени в посочения период, да се докладват на съдиите-докладчици за предприемане на съответните действия.
 2. Насрочените за този период дела да бъдат пренасрочени в най-кратки срокове след 13.04.2020г., като на страните се изпратят съобщения.
 3. Указвам на съдиите и съдебните служители да ограничат всякакви пътувания до рискови страни и райони.

С настоящата заповед да се запознаят съдиите и съдебните служители на Окръжен съд гр. Ловеч за сведение и изпълнение.

Копие от заповедта да се изпрати до административния ръководител на ОП - Ловеч за сведение.

Копие от заповедта да се изпрати до административните ръководителите на РС-Ловеч, Троян, Тетевен и Луковит за сведение.

Заповедта да се публикува на интернет страницата на съда, както и да се постави на двата входа на Съдебната палата.

 

МИЛЕНА ВЪЛЧЕВА

И.Ф.АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ -

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС  ЛОВЕЧ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация